• Allmänna ordnings- och trivselregler

  I badet gäller följande säkerhets- och hygienanvisningar:

  Barn och ungdomar utan sällskap av vuxen ska ha fyllt 12 år, kunna simma 200 m och kunna läsa och förstå säkerhetsinstruktioner och skyltar. Om det inte är uppfyllt ska
  barnet ha med sig en simkunnig vuxen som är minst 18 år, och ansvarig under hela
  badbesöket. Den medföljande vuxne ska vara ombytt och beredd att hoppa i om det behövs. Vi tillåter max 3 barn under 12 år per vuxen.

  Du besöker badet under eget ansvar. Badvakta varandra och var uppmärksam på
  bassängernas olika djup, djupen finns noterade vid poolkanten.

  Duscha och tvätta dig med tvål – utan badkläder – innan du badar i bassäng eller bastu.

  Alla måste bära badkläder avsedda för bad, underkläder i poolerna är förbjudet.

  Alla säkerhetsregler inne i badområdet ska alltid följas.

  Allmänna ordningsregler:

  Alla badbesökare betalar entréavgift. Entrébiljetter och kort ska alltid registreras i
  inpasseringsläsaren vid entrén.

  Alla års- och periodkort är personliga, vid begäran ska legitimation kunna uppvisas.

  Barnvagnar får inte tas med in i badet eller omklädningsrummen. Parkera på angiven
  plats i korridoren.

  Totalt foto- och filmförbud i alla omklädningsrum. I badet får du fota och filma dig själv och dina vänner.

  Vi ansvarar inte för förlorad egendom, använd de värdeskåp som finns i badet.

  På Fyrishovs relaxbad och Gottsundabadets gym är åldersgränsen 16 år.

  Det är förbjudet att dricka medhavd alkohol.

  Fyrishov och Gottsundabadet är rökfria zoner.

  Personalens muntliga anvisningar ska alltid följas.


  Public guidelines for swim safety

  Children and youths, not accompanied by an adult, must have turned 12 years old, be able to swim and assimilate existing safety rules. Alternatively an adult (minimum 18 years of age), whom is a competent swimmer, must accompany and take the responsibility for the minor at all times. The accompanying adult must wear swim clothing and be ready to intervene when needed. Maximum 3 children under 12 years old per accompanying adult allowed.

  You visit the swimming pool at your own risk. Pay attention to others and to the different depths of the pool. Depths are marked on the edge of the swimming pool.

  Shower, without swim wear, and wash yourself with soap before you enter the swimming pool or sauna.

  Swim wear intended for use in the swimming pool must be worn by all visitors. This includes swim shorts, bikinis, swim suits or burkinis. Use of all kinds of underwear is strictly forbidden in the pool area.

  All safety rules in the pool area must be followed.

  Public policy Fyrishov and Gottsundabadet

  All visitors to the swimming pool must pay the entrance fee. Registration of entrance ticket/card must always be made at the card reader at the entrance. All year – and period cards are personal. Visitors must be able to provide a valid identity card.

  In accordance with fire safety, all prams are placed outside the changing rooms.

  It is strictly forbidden to photograph/film in all changing rooms. It´s allowed to photograph/film yourself and your friends in the pool area.

  Fyrishov/Gottsundabadet will not take responsibility for any items left on the premises. Valuables may be locked in assigned safety boxes in the swimming pool area.

  Users of the relax and gym area must be a minimum of 16 years old.

  Consumption of alcohol brought into Fyrishov/Gottsundabadet  by a private person is strictly forbidden.

  Fyrishov and Gottsundabadet are non smoking zones.