• Förrådshyra på Fyrishov och Gottsundabadet

  På Fyrishov och Gottsundabadet finns möjlighet för föreningar och andra verksamhetsutövare att hyra förråd för nödvändig idrottsutrustning. Förråden är av olika slag, allt från mindre nätburar till större egna förrådsrum. Det finns förråd i anslutning till både bad och hallar, antalet är dock begränsat, och målet är därför att de ska fördelas varje år utifrån det aktuella verksamhetsåret. Just nu ser vi över fördelningen av förråd inför nästa säsong och ber er därför att meddela oss om ni har önskemål om förråd nästa säsong, dvs 2020/2021. Det gäller även er som har förråd idag. Ange era önskemål nedan.

  Regler för hyra

  1. Förråden hyrs ut 1 augusti – 30 juni och utan besittningsskydd.
  2. Avgift debiteras i förskott. Vid utebliven betalning upphör avtalet att gälla.
  3. Fyrishov ansvarar ej för det som förvaras i förråden.
  4. Fyrishov förbehåller sig rätten att årligen prisjustera.
  5. Fyrishov godkänner ej förvaring av livsmedel, brandfarliga, explosiva eller andra produkter
  som på annat sätt är skadlig för miljö och hälsa.
  6. God ordning skall hållas i förråden.
  7. Förråden är endast till för träningsmaterial som används under den inbokade träningstiden.

  Efter hyresperiodens slut  skall förrådet lämnas rengjort. Om detta ej följs, debiteras för städ. Utlämning/återlämning av nyckel sker via Fyrishovs respektive Gottsundas reception.

  Om dessa regler och föreskrifter ej efterlevs förbehåller Fyrishov AB sig rätten att bryta avtal och tömma förrådet med omedelbar verkan. Även i övrigt förbehåller sig Fyrishov AB rätten att godkänna innehållet i förrådslokalen.

  Priser perioden 1 augusti 2020 – 30 juni 2021

  • Liten bur (väggfast & golvbur), ange önskat antal.  800 kr/st.
  • Stor bur (väggfast & golvbur), ange önskat antal. 1300 kr/st.
  • Gallerförråd, ange önskat antal. 1300 kr/st.
  • Eget förrådsrum, ange önskad kvm yta. 700 kr/kvm
  • Öppen golvyta, ange önskad kvm yta. 400/kr/kvm

  Vid frågor kontakta försäljningsavdelningen via info@fyrishov.se
  Vi vill ha er intresseanmälan så snart som möjligt och senast den 23 juni. Senast 26 juni 2020 kommer ni få ett besked om ni fått förråd eller inte.

 • Önskemål om förrådshyra