• Simhallen är stängd tills vidare

  Renovering av Fyrishovs 50-metersbassängen efter det tidigare läckaget är påbörjad. Utredningsarbetet är klart och reparation påbörjad. Det är en mycket snäv tidplan för att vara klara till höstterminen, men målsättningen är att åter kunna öppna bassängen den 2 september.  

  Det är ett komplext arbete med att ersätta det trasiga röret under bassängen. I samband med reparationen kommer även bassängen bland annat att slipas och målas.  

  Dialog pågår mellan kommunen och berörda föreningar för att elitverksamhet och simskolor ska hitta ersättningstider i andra anläggningar under sommaren. 

  Vi kommer fortsatt informera löpande.

  Vanliga frågor och svar om händelsen

  Vad var det som hände?

  50-metersbassängen på Fyrishov är tömd på vatten efter en läcka onsdag 29 maj. Läckan uppstod i en ledning under bassängen.

  Hur mycket vatten rymmer bassängen?

  Bassängen rymmer cirka 3800 kubikmeter vatten.

  Vart tog vattnet vägen?

  Det har runnit ut i marken under byggnaden och pumpades sedan ut i Fyrisån.

  Hur påverkas vattnet i Fyrisån?

  Det vet vi inte i dagsläget. Vi har dialog med Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap samt miljöförvaltningen som har gett sitt tillstånd för utsläppet.

  Innebar händelsen några risker?

  Som säkerhetsåtgärd hölls hela badet stängt i tre dagar, under tiden anlitades konstruktörer som säkerställde byggnaden. Det kan finnas möjliga risker för miljöpåverkan att släppa ut klorvatten i Fyrisån. Det är för tidigt att säga hur stora dessa risker är. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap samt miljöförvaltningen är informerade och har gett sitt tillstånd för utsläppet.

  Läget just nu

  Vilka bassänger är öppna nu?

  Alla bassänger utom 50-metersbassängen (och hopptornet) är öppna som vanligt.

  Min huvudsakliga träning är motionssimning, vad gör jag nu?

  Alla Fyrishovs kort gäller även på Gottsundabadet, det är motionssim i hela stora bassängen morgnar och kvällar. Läs om motionssim på gottsundabadet.se
  Du kan prova på virtuell vattenträning i äventyrsbadet vardagar 08.00. En instruktör på en digital skärm leder ett vattengympapass som tar cirka 40–50 minuter. Passet ingår i badentrén.

  Vad gäller för simskolor och föreningar med bokade tider?

  Kontakta din simskola eller förening, de har kontakt med Bokningsservice.

  Vad händer med simhallen nu?

  Hela simhallen med 50-metersbassängen och hopptornet är stängd. Efter att ha genomfört en teknisk utredning har renoveringsarbetet kommit i gång. Det är ett komplext arbete med att ersätta det trasiga röret under bassängen. I samband med reparationen kommer bassängen bland annat att slipas och målas.

  När öppnar bassängen?

  Det är en mycket snäv tidplan för att bli klar till höstterminen, men målsättningen är att åter kunna öppna bassängen den 2 september 2024.

  Frågor om kort och biljetter

  Får kortinnehavare kompensation?

  Du kan kostnadsfritt frysa/förlänga ditt kort under den tid som bassängen håller stängt. Vänd dig till receptionen på Fyrishov så hjälper dom dig.

  Kan jag frysa mitt kort kostnadsfritt under tiden?

  Ja, det kan du. Fryser du kortet gäller frysningen samtliga bassänger. Vänd dig till receptionen på Fyrishov så hjälper vi dig. Frysning av kort innebär att kortets giltighetstid förlängs.

  Kan jag göra återköp på mitt sommarpass?

  Har du kvittot kvar kan du göra återköp. Har du använt kortet räknas dessa besök av på återbetalningen.

  Gäller mitt kort/sommarpass på Gottsundabadet?

  Ja, alla Fyrishovs kort gäller på Gottsundabadet

  Jag har köpt mitt kort med friskvårdsbidraget, kan jag göra återköp?

  Inte om du använt ditt kort redan då Epassi och Wellnet inte gör delåterbetalningar.

  Vad händer med mitt relaxkort, den stänger 1/9 så det kortet går ju inte att förlänga?

  När relaxen stänger gör vi om korten till simkort. Vilken giltighetstid simkortet får beror på värdet som är kvar.