• Arkitekttävling

  Under året 2020 har en arkitekttävling pågått för att få nyskapande förslag på hur Fyrishov ska gestaltas och utvecklas i framtiden, både som helhet och i delar. Tävlingsprogrammet för arkitekttävlingen hittar du här.

  Tävlingen skedde i två steg:

  Steg 1.

  Uppgiften bestod i att ta fram ett övergripande gestaltningsförslag av hög arkitektonisk klass för anläggningen och området som helhet.

  Här kan du se bidragen Steg 1

  Steg 2.

  Bidragen Åbada …å bada, Fyrishov bryggan och Norra Stadsparken gick vidare till steg 2. Här bestod uppgiften i att utveckla helheten med utgångspunkt från steg 1 samt att utforma och gestalta den nya simhallen.

  Här kan du se bidragen Steg 2

  Vinnare

  Den 1 december 2020 offentliggjordes vinnaren White Arkitekter med bidraget Norra Stadsparken.

  Här hittar du mer information om tävlingsprocessen, juryarbetet och vem som slutligen blev vinnare.

  Barnens drömbadhus

  drömbadhus barntävling

  Vad vill Uppsalas barn ha i ett nytt Fyrishov? Vi bjöd in barn från Uppsalas förskoleklasser till en tävling. Uppdrag: Skapa ditt drömbadhus. Resultatet blev många spännande idéer, tankar och förslag. Bidragen visades på arkitekttävlingens utställning under sommaren.