• Säker upplevelse

    Det får gärna kittla i magen när du åker vattenrutschkana och hjärtat får gärna slå fortare när du kör ett zumbapass. Men det kan kännas tryggt att veta att Fyrishov är en hjärtsäker zon där all personal genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning och där flera hjärtstartare finns utplacerade.

    Både Gottsundabadet och Fyrishov övervakas av utbildade badvärdar och för att alla ska få en trevlig vistelse finns gemensamma ordningsregler. Event föregås av säkerhetsgenomgångar och vi har även nära kontakt med polis och räddningstjänst.