• Simskola på Fyrishov och Gottsundabadet

  Fyrishovs egen simskoleverksamhet bedrivs på Gottsundabadet med kurser i simning för barn och vuxna, både nybörjare och de som vill utveckla sig vidare.

  Se våra simskolor på Gottsundabadet

  Simskola för vuxna nybörjare

  Simskolan är kostnadsfri och riktar sig till vuxna som inte kan simma. Närvaro är obligatorisk och deltagarna förväntas delta på samtliga tillfällen.  Är deltagaren borta två gånger utan att anmäla det, förlorar deltagaren sin plats.

  Vi övar på grunderna i simning och vattenvana – flyta, glida och doppa huvudet.
  Även ben- och armtag för bröstsim introduceras.

  Kursen består av 10 tillfällen:

  Start: vecka 40
  Avslut: vecka 50
  Uppehåll: vecka 44

  Det finns fyra olika grupper och tider:

  Fyrishov
  Onsdagar 19.10 – 19.50
  Onsdagar 20.00 – 20.40

  Gottsundabadet
  Torsdagar 12.35 – 13.15
  Torsdagar 13.20 – 14.00

  Anmäl dig till simskola för vuxna nybörjare

  I samarbete med SLS, Svenska Livräddningssällskapet och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Förskolesim och årskurs 2

  För att öka simkunnigheten och förbättra förutsättningarna inför kommande årskursers mål i idrott och hälsa tillhandahåller Uppsala kommun avgiftsfri simskola för alla elever i förskoleklass och årskurs 2. Denna simskola bedrivs på Fyrishov och Gottsundabadet som en del av skolverksamheten.

  Läs mer om simskola för förskola och årskurs 2

  Simskolor på Fyrishov

  På själva Fyrishov anordnar vi inte några simkurser i egen regi, men vi har flera duktiga aktörer som gör det hos oss. Besök någon av dem för mer information och bokning.

  Simbutiken
  Simkurser för vuxna och ungdomar; nybörjarcrawl och motionsgrupper. Simbutiken driver även webbshop och har butik i entréhallen på Fyrishov.

  Uppsala Handikappidrott simskola
  Simundervisning utifrån egna förutsättningar för barn och ungdomar från fem år. Funktionsnedsättning ger förtur.

  Upsala Simsällskap
  Simskolor för barn från två år. Simträning, och crawlgrupper för ungdomar.

  Uppsala Simskoleförening
  Simundervisning för barn.