• Information förskolesklasser HT 2018

  Uppsala Kommun, Utbildningsförvaltningen har gett Fyrishov AB i uppdrag att tillhandahålla avgiftsfri simskola för alla elever i förskoleklass inom Uppsala Kommun, kommunala – och fristående skolor. Uppdraget finansieras av det statliga bidraget som från 2018 delas ut till respektive kommun för att öka simkunnigheten och förbättra förutsättningarna inför kommande årskursers mål i idrott och hälsa.

  Fyrishov kommer under höstterminen 2018, vecka 40-45 (ej v. 44), att starta undervisning för elever i förskoleklass. Undervisningen kommer att ske på Fyrishov och Gottsundabadet och fortsätter under vårterminen.

  Tid: Måndag-fredag kl. 08-14.

  Busstransport för de skolor som inte har gångavstånd till badet är inbokad till och från skolan i samband med simlektionen.

  Fyrishov har simlärare som håller i undervisningen, klassens lärare är med vid bassängkanten och behåller ansvaret för eleverna under skoltiden.

  Bassängerna som kommer att användas är Undervisningsbassängen och grunda delen i Äventyrsbadet.

  Grupper indelas om 10-15 elever, vid behov delas klassen in i mindre grupper för simundervisningen. Varje klass blir inbokad för fem tillfällen.

  Eleverna ska bära badkläder i vattnet, ta med sig handduk och hygienartiklar. Det är bra om eleverna tar med sig hänglås för att låsa in sina kläder i ett skåp i omklädningsrummet.

  Efter undervisningsveckorna är målet att alla elever har tagit simmärket Baddaren, vilket innebär:
  Dopp-prov: Märkestagaren skall doppa huvudet under vattnet fem gånger.
  Bubbelprov: Märkestagaren skall andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Detta skall upprepas fem gånger. Glidprov: Märkestagaren skall glida i vattnet fem sekunder med framsträckta och raka armar, ansiktet skall vara under vattenytan. Frånskjut får göras och provet kan utföras där märkestagaren bottnar. Handstöd med platta eller simdyna får användas. Momentet upprepas fem gånger.

 • Kontakta oss