• Utredning av nya badanläggningar

    Uppsala kommun ser över badanläggningar med målet att öka badkapaciteten per invånare och för att möta framtida behov och befolkningsökning.

    Kommunen har ett lågt nyckeltal avseende badanläggningar, det vill säga antal invånare i relation till antalet badanläggningar och deras kapacitet, jämförelsevis andra kommuner i Sverige. Utöver detta är Uppsalas badanläggningar ålderstigna med begränsad kvarvarande livslängd för exempelvis både Fyrishov och Gottsundabadet. Konsekvensen av detta är att skolorna redan idag har svårt att få till simundervisning på skolschemat och kommunens simföreningar lider av brist på träningstider.

    Därför har Uppsala kommun arenor och fastigheter AB gjort en ”Utredning avseende nya badanläggningar i Uppsala kommun” med en arbetsgrupp med kompetens och expertis inom större byggprojekt.

    Läs vidare om utredningen avseende nya badanläggningar i Uppsala på arenorochfastigheter.uppsala.se