• Cookies

    Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. De innehåller ingen personlig information, men är till hjälp för att ge bättre service.

    Användning av cookies

    Fyrishovs webbplats använder sig av cookies i första hand för besöks- och användningsstatistik. Med hjälp av cookies kan vi se hur många som är här för första gången respektive återkommande besökare, samt vilka sidor man besöker och vilka eventuella problem som kan finnas. För detta ändamål används Google Analytics.  Det ärförstapartscookies (men vars information vidarebefordras till tredje part) som används i syfte att samla in statistik kring besökarbeteendet. Mer info här. Vidare används tredjepartscookies från Facebook. Dessa används av Facebooks sociala insticksprogram. Mer info här.

    För mer information om cookies, se Post och telestyrelsens webbplats.