• Tillgänglighet på Fyrishov

  Fyrishov arbetar för hög tillgänglighet. Förutom generösa öppettider alla dagar året runt, arbetar vi kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa arenan för personer med olika funktionshinder. Det sker i samarbete med Handikappförbundens Samarbetsorganisation (HSO) i Uppsala. På arenan verkar Uppsala HandikappIdrott (UHI), en av landets största handikappidrottsföreningar som verkar för alla handikappgrupper.

  Parkering

  Fyrishov har två stora parkeringsområden, på båda områden finns markerade parkeringsplatser avsedda endast för funktionshindrade. Parkering på dessa platser är kostnadsfria med godkänt HCP parkeringstillstånd. Skulle samtliga HCP-platser vara upptagna hänvisar vi till övriga p-platser, med ovanstående tillstånd i rutan är det kostnadsfritt. Max parkeringstid är 24 h.

  Torget önskar vi av säkerhetsskäl ha bilfritt, undantag görs för av- och påstigning i färdtjänstbil.

  Bad och simträning

  Arbetet med att anpassa våra lokaler så att alla ska ha tillgång pågår hela tiden. Vi har kontrastmarkerade glaspartier, liksom första och sista trappsteget. Förlängda ledstänger vid trapporna. I alla hissar har knapparna punktskrift. Vi strävar efter att hålla ytor och passager fria, för att underlätta för rullstolsburna och synskadade.

  För rörelsehindrade personer har vi separata omklädningsrum i äventyrsbadets omklädningsrum, med bland annat duschstolar och ombytesbänkar. Inne i äventyrsbadet är det nivåskillnader men inga trappor, man tar sig ner i bassängen via trappor.

  I simhallen finns nivåskillnader i form av en lutande ramp. Du tar dig ner i vattnet via badstege. Till simhallens omklädningsrum är det trappor, men nära till bassängen där du kommer ut i simhallen.

  Relaxbadet är rymligt och nås via hiss. Bubbelpoolen i relaxbadet har trappa.

  Evenemang i simhallen

  Ska du på evenemang i simhallen parkerar du på de handikappmarkerade parkeringsplatserna utanför simhallens publikentré. Här finns kontrastmarkering på glaspartier och det är ingen nivåskillnad vid ingången. Ingången är oftast bemannad vid evenemang, men ring gärna och kolla innan. HCP-toalett finns i hörnet.

  Evenemang i Hall A

  Rullstolsburen publik i Hall A sitter längst fram. Publikentré för rörelse- hindrade är alltid via Fyrishovs entréhall, även om övrig publik går in genom publikentrén utomhus.

  Dörröppnare och kontrastmarkering på glaset på entrédörrarna. I entréhallen finns en hiss, åk upp en våning. Hissknapparna är försedda med punktskrift. När du kommer ut ur hissen tar du till vänster, fortsätt till slutet på tegelväggen du har på din högra sida (förbi stora skjutdörren in till Hall A). Ta hissen upp på läktaren för rullstolar, här finns även sittplatser för ledagare. HCP-toalett finns vid sidan om läktarhissen.

  Har du övriga frågor rörande tillgänglighet på Fyrishov? Kontakta oss på telefon 018-727 49 50 eller e-post reception.fyrishov@uppsala.se