• Kundsynpunkter

    När du vill framföra ris eller ros är du naturligtvis alltid välkommen att tala med våra medarbetare. Du kan också lämna dina synpunkter i ett formulär på hemsidan, du kan vara anonym men om du vill ha svar ska du ange dina kontaktuppgifter. Vi genomför även kundundersökningar flera gånger om året.

    Många idrottsföreningar i Uppsala är verksamma på Fyrishov, årliga dialogmöten ger föreningarna en möjlighet att ta upp sina synpunkter till diskussion. Dessa möten kan också ge tillfälle att skapa förståelse föreningarna emellan om olika idrotters behov och förutsättningar.

    Eventarrangörer har kontinuerlig kontakt både före och under eventet, och uppföljande kontakter efter avslutat event.