• Simma i 50-metersbassäng

    Simhallen är öppen – endast förköp online

    Läs mer och förköp biljett.

    Att simma är ett utmärkt sätt att skonsamt stärka kroppen och förbränna fett. 50-metersbassängen har alltid minst tre banor reserverade för motionssim: en snabb, en långsam och en crawlbana. Vardagar kl. 6-9 gäller 50-meters bana, resten av tiden ligger banorna på 25-metersledden.

  • Kontakta oss