• Hälsosam miljö

  I en hälsosam miljö finns det bättre förutsättningar för människor att må bra. Vi vill att den träning och rekreation som vi erbjuder för ditt välbefinnande innebär så liten belastning som möjligt för vår omvärld nu och i framtiden. Hos oss kan du vara miljösmart av bara farten.

  Våra strategiska miljömål 2015-2017

  1. Fyrishov AB:s miljöarbete ska inspirera och påverka besökare och andra intressenter till mer miljömässigt hållbara val.
  2. Miljöhänsyn ska finnas med från början i all affärsutveckling.
  3. Anläggningens energibehov ska minska.
  4. Andelen källsorterat avfall ska öka, i såväl publika som interna utrymmen.
  5. Fyrishov AB ska miljömärka verksamheten där så är möjligt.

  Som helägt kommunalt bolag ska Fyrishov AB även följa ägardirektiv, policyer och program som rör området, t.ex. miljö- och klimatprogram 2014-2023, kommunens policy för hållbar utveckling mm.

 • Läs mer