• Ledning och styrelse

  Fyrishov AB, med verksamhet på Fyrishov och Gottsundabadet, är ett helägt kommunföretag som ingår i bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB.

 • Ledning

  Styrelse

  • Björn Wall (S)
  • Ordförande
  • Ismail Kamil (L)
  • 1:e vice ordförande
  • Madeleine Andersson (M)
  • 2:a vice ordförande
  • Jeanette Escanilla (V)
  • Ledamot
  • Mathias Kullberg (M)
  • Ledamot
  • Hans Nordström (C)
  • Ledamot
  • Lisa Pelling (S)
  • Ledamot
  • Stefan Djurström (S)
  • Suppleant
  • Kattia Quintanilla Cardoso (S)
  • Suppleant
  • Johan Blomqvist (M)
  • Suppleant
  • Martin Eliasson (KD)
  • Suppleant