• Föreningar & företagskunder

    Föreningar

    På Fyrishov bedriver närmare 100 föreningar sin verksamhet i hallar och bassänger. Regelbundna dialogmöten ger föreningarna en möjlighet att ta upp sina synpunkter till diskussion. Vid fördelning av träningstider beaktas jämställdhet mellan kill- och tjejidrotter och  föreningens önskemål om tider och lokaler. Dessa möten kan också ge tillfälle att skapa förståelse föreningarna emellan om olika idrotters behov och förutsättningar.

    Företag

    I kontakt med våra kunder är vi lyhörda för krav och önskemål. Företag som hyr lokaler för event och möten har kontinuerlig dialog med sin kontaktperson både före och under eventet, och uppföljande kontakter efter avslutat arrangemang. Målet är att vara en schysst affärspartner som är tillmötesgående och likabehandlar alla kunder.