• Integritetspolicy

  Uppsala kommun arenor och fastigheter AB värnar om din personliga integritet och du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

  Personuppgiftsansvar

  Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, med organisations nr. 556457-1452, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt gällande dataskyddsbestämmelser. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller synpunkter på arenorochfastigheter@uppsala.se eller 018-727 49 50.

  Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, org.nr 556457-1452
  753 75 Uppsala

  Varför använder vi dina personuppgifter?

  Fyrishov samlar in och behandlar personuppgifter för olika ändamål som exempelvis köp av periodkort, bokning av lokaler, simbanor, stugor, campingplatser och dylikt, vid deltagande i simskola och insamling av kundsynpunkter.

  Hur länge lagras personuppgifter?

  Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

  Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

  Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

  Uppsala kommun arenor och fastigheter AB använder olika leverantörers produkter och tjänster, detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

  Dina rättigheter

  • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling.
  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade.
  • Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.
  • Du har rätt att invända mot behandling av dina. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.
  • Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss.

  Cookies

  Läs mer om cookies här.

  Kontakta oss

  Om du har frågor om Fyrishovs hantering av personuppgifter eller vill göra en begäran avseende behandlingen av dina personuppgifter kontakta oss på arenorochfastigheter@uppsala.se. Du når vårt dataskyddsombud på dso.fyrishov@jpinfonet.se. Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.