• Fyrishovs Simakademi

  I Fyrishovs Simakademi har vi samlat all verksamhet vi bedriver inom simundervisning, livräddning och simsäkerhet. Vår målsättning är att bidra till en allmänt ökad simkunnighet. All simkunnighet bygger på att regelbundet vistas i vatten och därmed träna på sin vattenvana. Vårt utbud riktar sig både till icke simkunniga och till personer som vill utveckla sin simning.

  Simskolor för barn och vuxna

  Alla våra simskolor bedrivs på Gottsundabadet. Vi fokuserar på vattenvana, att känna trygghet och har roligt i vattnet är viktigt för att lära sig simma.

  Läs om simskolorna på gottsundabadet.se

  Simskola för förskoleklasser och årskurs 2

  Uppsala kommun har gett oss i uppdrag att erbjuda avgiftsfri simundervisning för alla elever i förskoleklass. Varje klass kommer till Fyrishov eller Gottsundabadet för en lekfull simlektion vid fem tillfällen. Syftet är ökad simkunnighet och att förbättra förutsättningarna inför kommande årskursers mål i idrott och hälsa.

  Utbildningsnämnden har beslutat att fr.o.m. höstterminen 2023 att även erbjuda simskola för kommunens barn i årskurs 2. Detta enligt samma modell som nu sker för eleverna i förskoleklass.

  Information om simundervisning för förskoleklasser

  HLR grundutbildning

  Samla arbetsgruppen och hjärtsäkra arbetsplatsen. En grundläggande kurs i hjärt-lungräddning (HLR) och att använda hjärtstartare, kursen tar 3,5 timmar. Vi undersöker medvetande och kontrollerar andningen på en livlös person. Vi lär oss att larma, göra HLR och att lägga en person i stabilt sidoläge. Kurserna genomförs enligt HLR-rådets riktlinjer med utbildade instruktörer.

  Information om vår HLR-utbildning

 • Kontakta oss