När är det flest
besökare i badet?
Läs mer

När är det flest besökare i badet?

Se vårt schema över besöksläget för att planera ditt besök.

Fyrishov 30 år - köp jubileumsboken

I vår jubileumsbok FÖR ALLA lyfter vi massor av fantastiska händelser och personer som präglat Fyrishovs 30-åriga historia.

Fyrishov i nytt bolag – Uppsala arenor och fastigheter

Läs mer om vilka bolag och kommunala verksamheter
som tillsammans bildat det nya bolaget.

På gång på Fyrishov

Följ oss!