• Vattenkvalitet

  Bada fräscht

  För att minska mängden klor som används för att rena vattnet är det viktigt att duscha och tvätta sig innan man går i poolen. Även hår- och hudvårdsprodukter bidrar till bakterier i vattnet och behöver desinficeras. Kloret börjar lukta när det reagerar med smuts och annat som det ska rena, ju renare vatten desto mindre klorlukt. Tvålen som vi tillhandahåller i duscharna är miljömärkt med EU-blomman.

  Dosering

  På helgerna är det ofta fler besökare i badet än vardagar mitt på dagen. För att kunna rena badvattnet exakt utifrån belastningen har Fyrishov satt in en toppmodern mät- och reglerutrustning som gör att vi kan spara kemikalier och samtidig ha ett säkert badvatten.

  UV-ljus

  För att ytterligare minska kloranvändningen använder Fyrishov UV-ljus för att rena badvattnet. Vattnet passerar genom en UV-kammare med UV-lampor, mikroorganismerna inaktiveras när de träffas av strålarna. Denna rening är ett komplement till desinfektion med klor, flockning och filtrering i sandfilter.

  Kontroll av vattnet

  Poolvattnet behöver alltså regelbunden skötsel och omvårdnad för att må bra, det gör vi i undercentralen som ligger under bassängerna. Där finns alla filter, ledningar, pumpar, rör, mätutrustning och annat som säkerställer att vi har rent och fint badvatten. Vi kontrollerar vattnet noga och tar prover varje dag.

  Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för kontroll av vattenkvalitet:

  • Vi tar vattenprover i alla bassänger två gånger per dag. Vi mäter PH-värde, bundet klor och fritt klor. En gång i månaden tar vi en utökad mängd prover, där bakterien pseudomonas aeruginosa som kan orsaka ”badhusfötter” ingår.
  • Vid behov tar vi nya vattenprover för att säkerställa att proverna ligger under gällande riktvärden. Uppsala vatten hanterar analysen.
  • Vi har regelbunden kontakt med miljöförvaltningen som följer upp folkhälsomyndighetens riktlinjer.