• Badutveckling på Fyrishov

  Den 24 april 2017 beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Fyrishov AB att förnya och utveckla bad- och simanläggningen – som i ett första steg innebär att bygga en ny simhall. I december 2019 gick startskottet för inbjudan till en arkitekttävling för att hitta den arkitektfirma som skall rita den nya simhallen. Arkitekttävlingen genomförs i två steg. Byggstart är sedan beräknad till 2021.

  Tidplan arkitekttävling

  December 2019: Inbjudan arkitekttävling.

  Januari 2020. Intresserade arkitektbyråer inlämnar intresseanmälan att delta i tävlingen.

  Februari 2020. Utvalda arkitektbyråer bjuds in att delta i tävlingen.

  Våren 2020. Inlämning av tävlingsförslag steg 1 och tillkännagivande av juryns beslut.

  Sommaren 2020. Inlämning av tävlingsförslag steg 2 och tillkännagivande av juryns beslut.

 • Kontakta oss