• Fyrishov utvecklas i tre etapper

  Fyrishov är idag en aktiv plats för träning, tävling, motion, rekreation, möten och event alla dagar året runt.
  Nu utvecklar vi Fyrishov till att bli en ännu mer aktiv och spännande mötesplats.

   

  Ett, två, tre!

  Den 24 april 2017 gav kommunfullmäktige Fyrishov i uppdrag att förnya och utveckla bad- och simanläggningen. I ett första steg innebär uppdraget att bygga en ny simhall. I december 2019 gick startskottet till en arkitekttävling för att hitta den arkitektfirma som ska rita den nya simhallen. Läs mer om tävlingen och se bidragen här.

  Fyrishov utvecklas i tre etapper, inomhus och utomhus:

  Etapp 1: Ny simhall som ersätter befintlig

  2021–2023

  Den nya simhallen rymmer en simbassäng 50 x 25 m för motion, träning och tävlingar. Här finns även två varma bassänger.

  Den nya simhallen har generösa öppettider och ett varierat utbud. Hallen utformas för att kunna användas på flera olika sätt och genom smarta lösningar kan utbudet anpassas efter olika behov. Huvudmålgruppen är motionärer, gruppverksamhet, simundervisning och simträning. Den nya simhallen ska också dimensioneras för kortbane-SM i simning.

  Målsättningen är att en ny simhall ska öppna 2024.

   

               

  Etapp 2: Ombyggnad och renovering befintlig simhall

  2024–2026

  Dagens simhall totalrenoveras och får en flerfunktionsbassäng, separat bassäng med hopptorn och ytor för rekreation. Simhallen får ett nytt badkoncept för vuxna och seniorer med inriktning på simkunnighet, rekreation, motion och folkhälsa.

  Även äventyrsbadet utvecklas med fler attraktioner för mindre barn.

  Under etapp 2 eller 3 kommer befintlig relaxavdelning förnyas.

   

  Etapp 3: Ny entrébyggnad

  Parallellt med, alternativt direkt efter, etapp 2.

  Vi skapar en ny entré för hela Fyrishov. På entréplan finns service som reception, restaurang och butiker. På övre plan planeras mötesrum för teorigenomgångar, utbildningar samt lokaler för t.ex. hälsa och vård.

   

  Grönområden, å-rum och utebad

  Samtidigt som etapp 1-3 pågår påbörjar vi tillsammans med Uppsala kommun utvecklingen av utomhusområdena runt Fyrishov. Ambitionen är att skapa ett attraktivt å-rum med grönytor och gång- och cykelväg längs östra å-stranden. Ett parkstråk planeras på åns östra sida vid Fyrishov fram till Koloniparken nedanför Tuna backar koloniområde.

  Grönområdet mellan inomhusbadet och parkstråket får två bassänger och en byggnad för sommarentré. Det finns också en möjlighet att i framtiden återskapa Fyrishovs historia med ett naturbad i ån och anlägga en plats för simning i ån. Grönområdet kan även rymma tävlingar, konserter och andra evenemang.

   

  Tidsplanerna är preliminära.

   

  Karta med mer information

   


   

  En hållbar anläggning

  Fyrishov, som är en del av Uppsala kommun, ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbart. Vi minimerar klimatavtrycket genom energieffektiva lösningar och en hög grad av återvinning av energi och resurser. Vi utgår från ett livscykelperspektiv vad gäller byggnadsmaterial och energisystem för att skapa en långsiktigt hållbar simhallsdrift, med låga drift- och underhållskostnader.

  Vi planerar att använda miljöcertifiering för att säkerställa att projektet resulterar i långsiktigt hållbara byggnader av hög kvalitet.

  Mer information om hållbarhet i arkitekttävlingens tävlingsprogram (se avsnitt 5 i pdf)

   


   

  Arkitekttävling

  Just nu pågår en arkitekttävling för att få nyskapande förslag på hur Fyrishov ska gestaltas och utvecklas i framtiden, både som helhet och i delar. Tävlingsprogrammet för arkitekttävlingen hittar du här.

  Tävlingen sker i två steg:

  Steg 1.

  Uppgiften består i att ta fram ett övergripande gestaltningsförslag av hög arkitektonisk klass för anläggningen och området som helhet.De vinnande bidragen från steg 1 går sedan vidare till steg 2.

  Här kan du se bidragen

  Steg 2.

  Uppgiften består i att utveckla helheten samt att utforma och gestalta den nya simhallen.
  Den arkitektbyrå som vinner tävlingen får uppdraget att rita den nya simhallen (etapp 1). Vinnande förslag presenteras under december 2020. Preliminär byggstart är beräknad till tidigast slutet av 2021.

  Tidplan arkitekttävling

  Augusti 2020: Beslut om vilka bidrag som går vidare till steg 2. På grund av tävlingssekretess tillkännages inte beslutet förrän i december.

  Oktober 2020: Inlämning av tävlingsförslag steg 2.

  December 2020: Tillkännagivande av vinnare i arkitekttävlingen.

  Utställning i foajén

  Just nu visar vi de sju finalisterna i arkitekttävlingens första steg. Välkommen att se modellerna av ett framtida Fyrishov t.o.m. december. Utställningen hittar du i vår foajé.

   


   

  drömbadhus barntävling

  Barnens drömbadhus

  Vad vill Uppsalas barn ha i ett nytt Fyrishov? Vi bjöd in barn från Uppsalas förskoleklasser till en tävling. Uppdrag: Skapa ditt drömbadhus. Resultatet blev många spännande idéer, tankar och förslag. Bidragen visades på arkitekttävlingens utställning under sommaren.