• Betala med faktura

  Företag, organisationer, myndigheter, kommuner och landsting kan betala mot faktura hos oss. Din ansökan behandlas inom fyra arbetsdagar.

  Villkor för ansökan om att bli fakturakund

  • Uppsala kommun arenor och fastigheter AB gör en sedvanlig kreditprövning på alla som ansöker om att bli fakturakund.
  • Betalningsvillkor – Uppsala kommun arenor och fastigheter AB tillhanda 20 dagar efter fakturadatum.
  • Vid bokningar med ett värde överstigande 20 000 kr faktureras en bokningsavgift om 10 % av bokningens värde. Resterande 90 % faktureras och ska vara Uppsala kommun arenor och fastigheter AB tillhanda senast 14 dagar före evenemangstillfället.

  När du kommer med en rekvisition ska den innehålla

  • Namn på skola/företaget/organisationen/föreningen etc.
  • Organisationsnummer
  • Ansvarsnummer om det ska faktureras till Uppsala kommun.
  • Fakturareferens
  • Köparens namn
  • Obligatorisk ID-kontroll görs
  • Rader för underskrift av ansvarig och användare.
 • Ansök om att bli fakturakund

  * obligatoriska fält